Birding

birdingLokalita: NPR - Parížske močiare predstavujú jedinečnú mokraď národného ako i medzinárodného významu, čo potvrdzuje aj fakt, že boli ako prvé zapísané do Ramsarského zoznamu už v roku 1990. Lokalita je zapísaná aj v zozname NATURA 2000. Rozlohou neveľká lokalita s plochou len 184,05 hektára však v sebe skrýva obrovské prírodné bohatstvo. Močiare si dodnes zachovali bohatú a pestrú flóru a faunu.

Zistených tu bolo viac ako 340 druhov vyšších rastlín, 44 druhov mäkkýšov, 162 druhov pavúkov a koscov, 34 druhov vážok, 401 druhov chrobákov, 54 druhov blanokrídlovcov či 37 druhov dvojkrídlovcov. Zo stavovcov sa tu doteraz zistilo 18 druhov rýb, 10 druhov obojživelníkov a viac ako 31 druhov cicavcov.
Dodnes tu bolo zaznamenaných až 171 druhov vtákov, z ktorých 67 tu hniezdi. Parížske močiare sú jediným známim a zároveň najsevernejším hniezdiskom trsteniarika tenkozobého. Táto lokalita je zároveň najväčším hniezdiskom močiarnych druhov vtákov na Slovensku.

 

Kritériové druhy vtákov: Včelárik zlatý - Merops apiaster, Volavka biela - Egreta alba, Trsteniarik tamaryškový - Acrocephalus melanopogon, Hus divá - Anser anser, Bučiačik močiarny - Ixobrychus minutus, Kaňa močiarna - Circus aeruginosus, Kačica chrapľavá - Anas querquedula, Chriašteľ malý - Porzana parva

Vieme zabezpečiť: ubytovanie, teplú stravu, požičiame za poplatok stany, spacáky, karimatky, stoličky, maskovacie obleky, maskovacie siete, ďalekohľady, riad na stravu, zabezpečíme dopravu v lokalite NPR - Parížske močiare terénnym vojenským vozidlom, dovoz pitnej vody, výrobu el. prúdu, zabezpečujeme aj sprievod a prednášku v teréne.